Equipo de Desarrollo Organizativo

logoedo2.jpg

L'activitat de docència i recerca vinculada amb l'anàlisi i desenvolupament de les organitzacions en general, i de les organitzacions eductives en particular, es planteja a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) com una aposta al 1981, amb la incorporació com a professor de joaquin.gairin [at] uab.cat ( Joaquín Gairín Sallán) i el seu compromís d'impulsar aquest àmbit de reflexió i pràctica pedagògica.

Des de llavors el desenvolupament ha estat progressiu, destacant-se a nivell curricular:

  • Iniciació de pràctiques en centres a partir del curs 1982-1983, dins l'assignatura d'Organització Escolar.
  • Establiment de l'especialitat d'Organització escolar dins la Llicenciatura de Filosofia i Lletres (Secció de Ciències de l'Educació).
  • Participació en el debat sobre els estudis d'educació, que va comportar la incorporació a tots ells de l'Organització escolar com assignatura troncal. Fins hi tot es va arribar a plantejar l'existència d'una Llicenciatura en Administració i Gestió de l'educació.
  • Adaptació de l'especialitat a la formulació del nou títol de Llicenciat en Pedagogia i de Llicenciat en Psicopedagogia.
Compartir: 

Añadir nuevo comentario