Associació de Directius de l’Educació Pública de Catalunya

axia.jpg

AXIA és una associació civil, d'àmbit territorial català, sense ànim de lucre, integrada per persones que exerceixen o hagin exercit càrrecs de direcció a l'Educació Pública de Catalunya.

Les modificacions succesives del sistema educatiu han suposat un seguit d'importants canvis en els centres. Els equips directius, conjuntament amb tot el professorat, han fet un gran esforç per adaptar-hi els centres i assegurar-ne sempre la qualitat.

Ara de nou, el professorat que integra els equips directius continua afrontant els nous reptes en condicions precàries, sense disposar de tots els mitjans necessaris per poder exercir les funcions que els assigna el marc legal vigent. Aquestes mancances s'han de suplir amb l'esforç personal i el voluntarisme.

Axia expressa el seu convenciment que les tasques de gestió que efectua el professorat dels CEIP-IES són un dels factors primordials que defineixen la qualitat dels centres d'ensenyament, per la qual cosa dirigim les nostres activitats a aconseguir que es revisi el paper de la funció directiva a primària i secundària.

Compartir: 

Añadir nuevo comentario